By - admin

[LAZADA] TẶNG E-VOUCHER MUA SẮM TẠI LAZADA TRỊ GIÁ 5.000.000Đ

Ngày hoạt động: 16/04/18 – 31/12/18 1. Tặng e-voucher mua sắm tại Lazada trị giá 5.000.000đ cho 10 chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao nhất mỗi giai đoạn – Giai đoạn 1: Từ 10/04/2018 đến 30/06/2018 – Giai đoạn 2: Từ 01/07/2018 đến 30/09/2018 – Giai đoạn 3: Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 Tổng số lượng voucher dành cho